Jumaat, 29 Oktober 2010

CANTIKNYA SEORANG WANITA ITU

CaNt!kNya seoRaNg waN!ta !tu sebaga! GAD!S
BukaN keRaNa MeRah k!LauaN L!pst!k
Pada b!b!r MeMekaR seNyuMaN kosMet!k
Tetap! pada kepeR!bad!aN teRpeL!haRa
KeLeMbutaN kesopaNaN MeNgh!as! j!wa

CaNt!kNya seoRaNg wan!ta !tu sebaga! REMAJA
T!dak pada kuL!tNya muLus MeNggebu teRdedah
UNtuk MeNggoda paNdaNgaN Nafsu Mata
Tetap! pada keh!dupaN teRjaga
DaR! MeNjad! MaNgsa tohMahaN duN!a

CaNt!kNya seoRaNg waN!ta !tu sebaga! HAWA
T!dak keRaNa b!jak MeRuNtuN !MaN kauM AdaM
Seh!Ngga tuRuNkaN !NsaN ke duN!a
Tetap! MeNjad! peMbakaR seMaNgat pew!Ra
MeNjad! tuNjaNg peRjuaNgaN syuhada

CaNt!kNya seoRaNg waN!ta !tu sebaga! ANAK
T!dak MeNjeRat d!R! pada leMbah keduRhakaaN
MeNgaL!r Mut!aRa d! keLopak mata
Tetap! MeNjad! peNyeLaMat !bu bapa
Pada haR! kebaNgk!taN beRmuLa

CaNt!kNya seoRaNg waN!ta !tu sebaga! ISTERI
BukaN keRaNa peNeRaju keRjaya daLaM RuMahtaNgga
Tetap! seNt!asa beRsaMa
MeNeMpuh bada! d!s!s! suaM! teRc!Nta

CaNt!kNya seoRaNg waN!ta !tu sebaga! MENANTU
BukaN keRaNa keMewahaN d!Mata
Tetap! b!jak daLaM MeNjauh! peRseNgkoLaN ipaR LaMa!
MeNjad! peNgh!buR hat! peRMata keh!dupaN


CaNt!kNya seoRaNg waN!ta !tu sebaga! IBU
BukaN teRLetak pada kebaNgk!taN aNak
DaLaM set!ap peRteL!NgkahaN
Tetap! d!bawah LeMbayuNg kejayaaN
MeMbua! aNak d!kaLa suaM! MeNjaL!N !Mp!aN


CaNt!kNya seoRaNg waN!ta !tu sebaga! MERTUA
T!dak keRaNa beRjaya MeRuNtuh !staNa
Tetap! jaL!NaN kas!h sayaNg
TuLus hat! MeNgag!h kas!h setaRa pada seMua

CaNt!kNya seoRaNg waN!ta !tu sebaga! NENEK
BukaN MeMbeR! haRta duN!a
Seh!Ngga geNeRas! Lupa
Tetap! MeNjad! pada peNd!ta
MeNjaR!Ng teLadaN paRa aNb!a pada aNak baNgsa

CaNt!kNya seoRaNg waN!ta !tu sebaga! WARGANEGARA
BukaN keRaNa MeNyaNdaNg puNcak duNia
Tetap! b!jak MeNaNgk!s R!NtaNgaN
Peka MeMbeLa nas!b daN MaRuah NegaRa
Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

shashinki

ShaShinKi.com - Malaysia's Online Camera Shop!